Żagle dla najmłodszych

Dla najmłodszych proponujemy zajęcia żeglarskie oparte na podstawie programu edukacji żeglarskiej Junga&Kadet Polskiego Związku Żeglarskiego.

Najmłodszych żeglarzy zapraszamy do Uczniowskiego Klubu Sportowego. W ramach UKSu prowadzone będą zajęcia związane bezpośrednio lub pośrednio z żeglarstwem w atrakcyjny sposób. Spotkania polegać będą na zajęciach praktycznych - pływalniach, zabawach, nauką obsługi sprzętu, itp.

Idea programu (na podstawie programu Junga&Kadet):

Żeglarstwo jest wspaniałą przygodą. Jest również formą aktywnej rekreacji, sposobem na ciekawe życie, pasją, którą warto przekazać dzieciom i młodzieży. Sporty wodne nie tylko przyczyniają się do kreowania postaw, są również szkołą charakteru, sposobem na poznanie świata, pozwalają urzeczywistniać marzenia i fantazje każdego miłośnika przygody. Żeglarstwo, pojmowane jako sposób spędzania wolnego czasu i kształtowania charakteru młodego człowieka, jest doskonałym środkiem wychowawczym.

Dotychczasowe przekonanie, że szkolenie na stopnie żeglarskie musi być traktowane, jako jedyny sposób na zabawę w żeglarstwo dla dzieci i młodzieży, nie jest właściwe. Duże obciążenie wiedzą teoretyczną na organizowanych dotychczas kursach szkoleniowych, często wygórowane wymagania egzaminacyjne, nie mogą być jedynym sposobem na początek przygody dla młodych zapaleńców sportów wodnych. Dzieciom i młodzieży należy zaproponować program bezpiecznej zabawy w żeglarstwo.


Kontakt:Telefon:507 774 622 Piotrek
Poczta:biuro@h2o-sportywodne.pl
1845366© CENTRUM SPORTÓW WODNYCH H2O 2009-2010 Tychy, Katowice, Śląsk, Polska Design: Sebastian Klaczak